Oskar Karlsson Åstol

Oskar Hildor Karlsson är född den 1 augusti 1893 i Rönnängs församling, son till Karl Oskar Karlsson o. h. h. Hilda f. Hansson samt gift  1921 med Agnes Andersson, född den 25 juni 1900. Barn:  Tage, född 1923, död 1943, Gunvor  född 1926, Roland, född 1930, Siv  född 1932, Uno  född 1935, David  född 1937, Inga Maj, född 1942, Och Tage, född 1944.
Flyttade till Öckerö 1959 och fortsatte med fiske och arbetade senare på tankbåtar som körde i Göta Älv upp till vänern.

Fiskebåtar :

Bris MD 349 Åstol

Kontrakt: 5 Juni 1918, 14500:- Byggd i Marstrand. Bygge: Kravell i ek och fur. Typ motorjakt. Regnr: 6750
Bruttoton: 39,31 Nettoton: 18,15 LxBxd: 54*20´ 6*8´6 fot;15,52*6,0*2,52 m    Motor, hk: Skandia 1-cyl, 35

Levererat: 1919 till Bröderna Anders Olsson (Isaks-Anders), och Oscar Olsson (Isaks-Oskar), Oskar Olsson sålde sin del 1926, Oskar Karlsson, Knut Karlsson, Rickard Karlsson, Alexander Olsson. Fartyget registrerades 1922.

Sålt 1928 som MD 349 Bris, Rönnäng, senare Ropekullen (Anders G Andersson (född på Åstol), Gustaf Larsson. Motorn bytt 1929 mot en Laval 1-cyl om 70 hk. Motorn bytt 1940, denna gång mot en June Munktell 2-cyl om 120 hk.

Sålt 1943 som GG 350 Bris Fotö (Arnt Valdemar Olsson, Karl Andre´n Olsson, Emil Olsson). Sålt 1945 som LL962 Bris, Väjern (Einar Olsson, Alfred Claesson, Eskil Berntsson). Sålt 1959 som LL962 Bris, Gravarne (Helge Bäck, Alf Torge). Sålt 1959 som Suomi 159 Bris, Björneborg, Finland. Avfört 1964.

MD 349 Bris, Åstol vid kaj i marstrand under en av de hårda vintrarna på 1920-talet
Med Bris idkade man vadfiske under namnet Laxarna men gick under namnet "Lakksane", detta fiske pågick under åren 1919-1921. Snurrevadsfiske i Skagerack 1921-1923 och i Nordsjön 1923-1928.

Bellona MD 485 Åstol

Kontrakt: 9 November 1927 Byggd i Marstrand Bygge: Kravell i ek och fur. Fartygstyp:Motorgaleas. Reg.nr: 7428. Signal: SGUQ
Hjälpvedettbåtnr: 246  Br.ton: 56,06 Nettoton: 20,62  L’B’d: 18,28*5,9*2,65 m  Motor, hk: Bolinder 1-cyl, 75 hk

Levererat: 1928 till Oskar Karlsson, Rikard Karlsson, Knut Karlsson och Alexander Olsson

Sjönk i England på 1930-talet men bärgades. En skandia 2-cyl om 130 hk installerad 1936.
Sålt 1947 som LL 417 Bellona, Bovallstrand (Axel Ville Reinhold Andersson, Frank Johnsson, Sven Arnold Mattson, Charles Ingemar Karlsson, Gustav Adolf Larsson). Motorn bytt 1959 mot en Skandia 2-cyl 290A om 210 hk.
Sålt 1950 som GG 303 Belo, Styrsö ( Herbert Kjellberg, Hans Kjellberg, Johan Kjellberg). Sålt 1953 som FG 100 Belo, Glommen (Gustav Johansson, Sture Johansson, Rune Johansson) och omdöpt 1954 till Glomfors. Även använt för sportfisketurer.
Sålt 1963 som SD 887 Anneli, Hamburgsund (Karl Axel Karlsson). Motorn bytt 1966 mot en Scania Vabis 4-cyl dieselmotor 230 hk. Sålt 1971 som LL 381 Vejler, Kungshamn /Eskil Nilsson, John Nilsson).
Sålt 1976 till Lahälla, Brofjorden (AB Hoffmans Skeppshandel, Uddevalla) och ej längre Fiskefartyg. Skrotat 1987 i Fiskebäckskil.
 

Bellona av Åstol med besättning vid snurrevadsfiske 1931
Idkade Snurrevadsfiske i Nordsjön och Skagerack under åren 1928-1939.
Idkade trålfiske med Bottentrål åren 1938-1939. I Skagerack 1939-1945 och i Nordjön 1945-1947.

Bellona var under några år på 1970-talet Hemmahörande i Kungshamn som LL381 Vejler

Sydfors LL 453 Åstol

Kontrakt: 25 juni, 1946, 68 tkr exkl. motor. Byggd hos Gustafsson Landskrona. Bygge: Kravell i ek och fur.
Fartygstyp: Fiskefartyg med kryssarakter. Regnr: 8946. Signal: SFHO.
Br.ton: 68,79. Nettoton 27,74.  L*B*d: 70*21*11 fot; 20,41*6,27*2,64 m   Motor,  June Munktell 2-cyl, 200 hk.
Levererat: 12 Mars 1948 Efter beställning av Jönköpings Motorfabrik AB till Lars Johansson(Lars i Viga, Oskar Karlsson(Ellarns Oskar Hildason, Knut Karlsson(Ellarns Knut) och Georg Nilsson( Gullhollmarn).

Sålt 1956 som GG 456 Sydfors, Donsö (Oskar Olofsson, Lennart Olofsson, Lars Åke Olofsson, Per-Olof Olofsson). Motorn bytt 1959 mot en Deutz diesel om 290 hk. Sålt 1962 som VG 156 Falkö, Bua (Henning Torkelsson, Gunnar Arvidsson, Otto Torkelsson, Dten Arvidsson, Lennart Arvidsson).
Sålt 1972 som NG 5 Stomsö, Oxelösund (Nils Erik Eriksson, Karl Harry Lindberg, Karl Axel Nilsson).
Upphugget 1984.

Sydfors idkade trålfiske i Skagerack och Nordsjön.

Silvervåg MD 527 Åstol

Kontrakt: 20 februari 1931 32500 kr Byggd på Bergs Hälsö. Bygge Kravell i ek och furu. Fartygstyp: Fiskefartyg med kryss.

Leverat: 17 oktober 1931 till Karl (Silver-kålle)  Andersson (Silverfjäll) och Knut Andersson (Silverfjäll) Silver-Knut.

Br.ton:45,23. Nettoton 17,23. L*B*d: 17,12*5,89*2,47 m  Motor, hk: Bolinder 1-cyl, 75 hk  Motorn bytt 1939 mot en Bolinder 2-cyl om 120 hk.

Silvervåg minsprändes 14 december 1943 av en drivande mina 4 distmin 265 grader från Pater Noster och sjönk efter en halvtimme. Besättningen räddades av MD507 Marbina och MD441 Dalia från Åstol. En besättningsman skadades. Oskar Karlsson. Övriga som var med på minsprängningen: Knut Persson (Josefinas-Knut), Karl Oskar Larsson, Henry Johansson/Vernham (Justins-Henry).

Länk till utdrag ur boken "de hade inget val" Silvervåg av Åstol, minsprängd i december 1943

Bilder, text och Motorljud hämtade ur:
Fiskebåtarna och Varven av Vidar Blom, Lennart Bornmalm, Krister Bång,  Förlag Air Historic Research, Nässjö. 2002
Motorljud från Föreningen L Laurin CD