RYSSNÄSSLÄKTEN  

                                              SLÄKTVAPEN                      

                                                                 

 

                                                                 Släktstenen

                                           

Ryssnäs ligger vid Viared utanför Borås och släkten har sitt ursprung från Nils i Ryssnäs som föddes omkring 1620 och avled 1677. I dag är det 7 500 familjer som tillhör Ryssnässläkten som omfattar 22 800 personer varav 16000 är i livet. 10 000 av dessa bor i Boråstrakten.